-- publicidad --

Oposiciones Guardia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona

MasterD
Consulta precio y condiciones sin compromiso

Programa

ModeloCurriculum ha seleccionado de entre 157 Oposiciones Oposiciones para policía ,este Oposiciones para ti. Imprescindible tener la NACIONALIDAD ESPAÑOLA para poder cursar la oposición y tener entre 18 y 65 años
Nivel de estudios necesarios: GE/GSE/ FPI y superiores


Las Oposiciones Guardia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona es semipresencial en Barcelona.


Vols ser guàrdia urbana? Si aquesta és la teva vocació no ho pensis més i comença a preparar-te ara mateix. Superar les oposicions de guàrdia urbana de l’Ajuntament de Barcelona suposa aconseguir un feina fixa per a tota la vida. A més, és una feina molt gratificant, ja que et permet treballar en benefici de la comunitat. Estàs pensant de presentar-te a les oposicions? Aconsegueix la teva plaça como guàrdia urbana a l’Ajuntament de Barcelona.

Prepara't ja: 100 Places previstes en 2015!

Et proporcionem tots els mitjans per superar amb èxit les oposicions de guàrdia urbana a Barcelona: professors altament qualificats, temaris específics, preparació de l’entrevista personal, simulacres d’exàmens i una atenció individualitzada. Tot això unit als nostres anys d’experiència t’ajudaran a aconseguir la teva plaça fixa de guàrdia urbana a l’Ajuntament de Barcelona.

Informa’t ja sobre l’accés i la convocatòria emplenat el formulari!

Aquest mes si ets alumne de MasterD comptaràs amb promocions especials a l’Autoescola Canyelles.

Requisitos

-Tenir la nacionalitat espanyola.
-Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària, graduat escolar, formació professional de primer grau, equivalent o superior.
-Haver complert 18 anys i sense límit d'edat. (Tenir entre 18-65)
-Fer una alçada mínima d’1.70 m els homes i 1.60 m les dones.
-No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
-No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Administració Pública, ni haver estat condemnat per delicte. Serà aplicable el benefici de la rehabilitació si s’acredita el corresponent document oficial.
-Declaració jurada per la qual es compromet a portar armes.
-Posseir els permisos de conduir vehicles de la classe A-2 i B i BTP.

Temario


Objetivos

Et proporcionem tots els mitjans per superar amb èxit les oposicions de guàrdia urbana a Barcelona: professors altament qualificats, temaris específics, preparació de l’entrevista personal, simulacres d’exàmens i una atenció individualitzada. Tot això unit als nostres anys d’experiència t’ajudaran a aconseguir la teva plaça fixa de guàrdia urbana a l’Ajuntament de Barcelona. Informa’t ja!

Duración


Precio

Consultar

Solicita información GRATIS sobre este curso

Seleccionar esta opción significa que aceptas la política de privacidad y las condiciones de uso de topformacion.com
-- publicidad --
Modelo Kassel
Modelo Vegas
Modelo Hexa
Modelo Route
Plantillas de CV PREMIUM