-- publicidad --

Oposiciones Mossos d´Esquadra

MasterD
Consulta precio y condiciones sin compromiso

Programa

ModeloCurriculum ha seleccionado de entre 37 Oposiciones Oposiciones mossos ,este Oposiciones para ti. Imprescindible tener la NACIONALIDAD ESPAÑOLA para poder cursar la oposición y tener entre 18 y 55 años
Nivel de estudis necesaris: GE/GSE/ FPI y superiores

Las Oposiciones a Mossos d’Esquadra son semipresenciales y están dirigidas a aquellas personas que quieran formarse un futuro como Mossos.

Vols ser mosso d’esquadra? Superar les oposicions a mosso d’esquadra suposa aconseguir un feina fixa amb una remuneració d'aproximadament 2.000 €* al mes. Els requisits d'accés són mínims: Graduat escolar i tenir de 18 a 35 anys

Estàs pensant de presentar-te a les oposicions de mosso? Et donem uns quants motius per fer-ho:

Han tingut lloc canvis importants pel que fa als requisits físics per aconseguir una plaça com a mosso d’esquadra. Ara només s’exigeix una alçada mínima d’1,65 metres per als homes i d’1,60 per a les dones. A més, en les proves físiques s’han suprimit els exercicis de flexió de braços i de tracció general. Aquesta és l’oportunitat que esperaves per aconseguir una plaça de mosso d’esquadra.

Informa’t ja com aconseguir un lloc de mosso d'esquadra en la propera convocatòria!

Requisitos

Requisitos generales
-Tenir la nacionalitat espanyola.
-Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària, graduat escolar, formació professional de primer grau, equivalent o superior.
-Tenir 18 anys i no haver complert els 55.
-Fer una alçada mínima d’1.65 m els homes i 1.60 m les dones.
-No estar inclòs en el quadre d’exclusions mèdiques de la convocatòria.
-No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Administració Pública, ni haver estat condemnat per delicte. Serà aplicable el benefici de la rehabilitació si s’acredita el corresponent document oficial.
-Declaració jurada per la qual es compromet a portar armes.
-Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents.

Temario


Objetivos


Duración


Precio

Consultar

Solicita información GRATIS sobre este curso

Seleccionar esta opción significa que aceptas la política de privacidad y las condiciones de uso de topformacion.com
-- publicidad --
Modelo Kassel
Modelo Vegas
Modelo Hexa
Modelo Route
Plantillas de CV PREMIUM